Livsmedelsverket: smör från Etiopien måste destrueras
Livsmedelsverket har i dagarna beslutat att en sändning med smör från Etiopien ska destrueras. Anledningen är att Etiopien inte är godkänt land för export av mjölkprodukter till EU.
Det är ett bolag i Sundbyberg, som omsätter cirka 300 000 kronor, som försökt ta in smöret till Sverige.
Smöret förvaras i ett tullager på Stockholm-Arlanda.
/FoodMonitor

t20