gris73
Blodig klämd svans upptäckt på slakteri
I dagarna bröt, enligt uppgift från en transportör, en gris svansen då en våning i en transportbil hissades ner. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping.
”Vid levandedjursbesiktning i samband med avlastning av slaktsvin på … (sekretessbelagt av Länsstyrelsen Jönköping) bröt en gris svansen. Transportören sa till OV, officiell veterinär, innan grisen gick av transporten att den blödde för att svansen kommit i kläm då våningen hissades ner. När OV tittade närmare på svansen kunde konstateras att där fanns ett färskt öppet sår som blödde och att svansen var bruten. Det fanns inga uppenbara skaderisker på bilen”, skriver OV i anmälan.
Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet, den aktuella grisbonden och transportören.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20