n96
Hornbit gav upphov till sår – men djurägare kan klara sig undan åtalsanmälan
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping ett nöt som hade ett sår som orsakats av ett avsågat horn. Djurbonden kan klara sig undan åtalsanmälning.
”Vid levandedjursbesiktningen i HKScans mottagningsstall för nötkreatur i Linköping den 22 september noterade jag att … nöt hade ett avsågat horn på vänster sida. Den kvarstående hornbiten låg dikt an huden och föreföll skava mot huden. Vid undersökning efter slakt sågs att hornstumpen tryckt mot huden och gett upphov till ett sår vilket orsakat djuret smärta och obehag”, skriver OV i anmälan.
”I vissa fall blir dessa fall åtalsanmälda men det är ej aktuellt i detta fall då skadan inte var så djup.”
Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella djurbonden.
(Normalt sett åtalsanmäls invuxna horn. Det brukar bli strafförelägganden på runt 5 000 kronor /red)
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20