Nötkreatur, grisar och får minskar i Sverige
Jordbruksverket meddelar att antalet nötkreatur, grisar och får minskar i Sverige. Samtidigt ökar antalet kalvar. Myndigheten hänvisar till preliminära resultat från en undersökning som man genomförde i somras och som man nu berättar om.
”Preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 454 000 i juni 2020. Det är en minskning med drygt 12 000 djur sedan juni 2019. Medan antalet mjölkkor minskat med cirka 4 000 djur, antalet kor för uppfödning av kalvar minskat med knappt 1 000 djur och antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med 19 000 djur så har antalet kalvar ökat i antal med cirka 12 000 djur”, skriver Jordbruksverket.
Enligt Jordbruksverket finns det fler suggor men färre slaktgrisar
”Antalet grisar beräknas minska med 6.2 procent eller 90 000 djur mellan juni 2019 och juni 2020. Detta följer efter ett antal år då grisarna ökat i antal. Antalet avelsgrisar (galtar och suggor) beräknas dock ha ökat med 4.3 procent medan antalet slaktgrisar över 20 kilo minskat med 9.1 procent och antalet smågrisar under 20 kilo har minskat med 2.5 procent.”
Även antalet får minskar alltså också.
”Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 509 900 i juni 2020. Det är 7.1 procent färre djur än 2019 och nästan 100 000 färre djur än 2017”, skriver Jordbruksverket.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2020-10-15-lantbrukets-djur-i-juni-2020---preliminar-statistik

t20