Agria23
Appen Agria Vårdguide nu för lantbruksdjur
Försäkringsbolaget Agria meddelar att man börjat ge kostnadsfri digital veterinärvårdsrådgivning till sina kunder i lantbrukssektorn via appen Agria Vårdguide. En handfull lantbrukare har redan använt appen.
”Med ett par klick får djurägare snabb och enkel hjälp vid lindrigare skador och sjukdomar direkt i mobiltelefonen genom att välja videosamtal eller telefonsamtal”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
”Via appen Agria Vårdguide bokar djurägare digitala möten med en lantbruksveterinär för en första medicinsk bedömning av ett sjukdomssymtom eller en skada. Beroende på diagnos får djurägaren sedan veterinärvårdsrådgivning om hemmavård eller blir rekommenderad att kontakta en fysisk veterinär. Utöver lantbruksdjuren finns det veterinärer med specialitet inom hund, katt, häst och smådjur som kaniner, marsvin och reptiler.”
Hur många primärproducenter är anslutna till er och som kostnadsfritt kan använda tjänsten?
”Vi har en marknadsandel om cirka 65 procent för lantbruksdjuren. Alla de djurägarna får använda tjänsten kostnadsfritt.”
Sparas filmerna? I så fall hur länge?
”Kunderna informeras om att filmerna sparas under 30 dagar i kvalitets- och utbildningssyfte.”
Är samtalen vid appen krypterade?
”Ja.”
Hur många primärproducenter har använt appen sedan ni släppte den igår?
”I dagsläget handlar det om en handfull av lantbrukare som har registrerat sig och använt appen. Nu ser vi ser fram emot att sprida budskapet och kunskapen om hur enkelt och snabbt djurägare får hjälp.”
Vad har de veterinärer som använder appen för att kommunicera med djurbönderna för instruktion om de skulle råka upptäcka brott mot djurskyddslagen i samband med samtalen?
”Våra legitimerade veterinärer har anmälningsplikt enligt djurskyddslagen precis som alla andra veterinärer. Det ingår dessutom i våra riktlinjer att de ska agera utifrån sin legitimation.”
HÅKAN FRISELL
Fakta (källa: Agria):
”Tjänsten är kostnadsfri och utan begränsat antal samtal för kunder i Agria. Andra djurägare är välkomna att använda tjänsten mot ersättning – 320 kronor per samtal under dagtid, 500 kronor per samtal på kvällar och helger.”
Foto: Agria.

t20