Stora vinster – och risker 
– med ny EU-lagstiftning om GMO
Idag röstade EU-parlamentet för en ny lagstiftning som gör det möjligt för enskilda medlemstater att förbjuda GMO. Men innan lagstiftningen gäller måste EU:s ministrar vara överrens. Och det finns risker. Den Svenske EU-parlamentarikern Carl Schlyter, som är vice ordförande i utskottet miljö, folkhälsa, och livsmedelssäkerhet, berättar hur det ligger till.
 
”Den här lagen vill jag gärna ha. Men priset vi får betala är kanske att kommissionen börjar släppa lös en massa GMO på marknaden”, säger han.
 
carlmpEnligt förslaget till ny lagstiftning ska medlemsstaterna från fall till fall få införa restriktioner eller förbjuda odling av en speciell GMO eller grupper av GMO.
 
Carl Schlyter (bilden, foto: Miljöpartiet, fotograf: Fredrik Hjerling) berättar att politikerna sett förhållandevis lite intresse från GMO-bolagens lobbyister. Det kan finnas en dold agenda.
 
”Vi är lite tveksamma eftersom vi vet att bakom det här ligger att lobbyisterna fått mer eller mindre som löfte om att kommissionen när det här är genomfört ska börja släppa igenom alla grödorna som står på tur. Det är det som oroar oss.”
 
”Om några länder börjar släppa lös det här då är risken stor att det blir kontaminering på den europeiska marknaden och då blir det svårt att bibehålla de strikta regler mot GMO-förorening som finns. Det är det som jag tror är GMO-bolagens långsiktiga strategi.”
 
”Då har de bönder som vill vara GMO-fria, eller ekologiska bönder som måste vara GMO-fria, ingen chans att upprätthålla det när allting blir kontaminerat.”
 
17 GM-grödor väntar på för närvarande på godkännande från EU.
 
”I en av de nya GM-grödorna som ligger i pipelinen har man tagit flera andra GM-grödors genmanipulation och bakat ihop i en jättemanipulerad gröda. Det känns väldigt osäkert, eftersom man inte analyserat kombinationseffekten.”
 
Carl Schlyter ser ekonomiska risker för de bönder som väljer att odla GMO.
 
”De längre tids odlingar som man studerat i Argentina har visat att den initiala effekten av ökad avkastning per hektar har minskat. Ogräsen eller skadedjuren blir gradvis mer tåliga och då har man fått öka dosen av bekämpningsmedlet.”
 
Det är också lätt att låsa sig till ett beroende av GMO-bolag som Monsanto menar Carl Schlyter.
 
”Jag har aldrig upplevt att bönderna i Sverige vill odla GMO. Om du som bonde funderar på att odla GMO tänk på att du blir fast i ett utsäde som är patenterat, bekämpningsmedel som är patenterade, och att du till slut blir du beroende av bolagen.”
 
”Om man det första året kan räkna hem en ökad vinst genom att gå över till GMO, så är det inte alls säkert att det håller i sig på lång sikt. Just därför att du kan tvingas öka din bekämpningsmedelsanvändning. Alternativt så kommer bolagen att höja priset på grödan om det visar sig att den är väldigt framgångsrik. Det här tycker jag man absolut ska varna för.”
 
”Konsumentförtroendet för gården kan minska också om man odlar GMO. Om man sedan vill byta strategi så finns det risk för att GM-grödorna kan finnas kvar och att man då får en skörd som är kontaminerad. Dessutom kan man bli skadeståndsansvarig om man smittar granngårdar.”
 
Innan det av parlamentet nu godkända förslaget kan bli lag måste alltså även EU:s ministrar komma överrens.
 
”Polackerna som nu är ordförande för EU från första juli övertar stafettpinnen och ser om de kan få alla ministrarna i EU att komma överrens om ett förslag. Efter det har vi en ny EU-lag”, säger Carl Schlyter.
 
HÅKAN FRISELL
 
Läs mer: EU vill göra GMO-förbud enklare