Cigaretter enbart på recept
Det borde krävas recept från läkare för att få köpa cigaretter i Island. Det tycker riksdagskvinnan och Islands förra hälsominister Siv Fridleifsdottir. Hon har lagt fram ett förslag till ny lagstiftning till parlamentet. Det rapporterar TIME.
 
”Målet är att skydda barn och ungdomar och hindra dem från att börja röka”, säger hon, enligt TIME.
 
Enligt förslaget ska all försäljning av cigaretter i vanliga butiker förbjudas. Som ett första steg ska cigaretterna enbart säljas på apotek med en åldersgräns på 20 år.
 
Tanken är också att genom olika utbildningsprogram uppmuntra rökare att sluta, i samarbete med läkare.
 
Fungerar inte det är nästa steg att enbart tillåta försäljning till personer som har recept från sin läkare.
 
I Island har andelen rökare halveras från 30 procent 1991 till 15 procent idag. Den största förklaringen till minskningen är kraftigt höjda skatter på cigaretter.
 
Varje år dör 300 Islänningar av sjukdomar som kan härledas till rökning.
 
”Det är 20 procent av alla dödsfall. Vi tror att vårt förslag kan leda till en signifikant minskning i dödsfall relaterade till rökning – kanske ner till bara 100 årligen”, säger Siv Fridleifsdottir, enligt TIME.
 
Källa: TIME.
 
/FoodMonitor