Uppgift: slakteri struntar i att ge nötdjur vatten att dricka
I samband med att Livsmedelsverket i dagarna testade ett nytt system för kontroll av slakterier upptäckte man att ett slakteri struntade i att ge nötdjur vatten att dricka. Myndigheten kallar det inträffade för en djurskyddsbrist och har lämnat över ärendet till Länsstyrelsen Uppsala.
”Vid kontroll av vattentillgång hos nötkreatur på slakteri … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) har företaget inte tillhandahållit vatten till djuren/djuret”, skriver Livsmedelsverket i ett mejl till Länsstyrelsen Uppsala.
”Livsmedelsföretagaren har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen … .”
Det var enligt uppgift i samband med pilotester av Livsmedelsverkets nya kontrollsystem för enkla täta kontroller, ETK, som avvikelsen upptäcktes.
Länsstyrelsen Uppsala meddelar att ärendet inte hanterats ännu. Detta trots att larmet gick från Livsmedelsverket till Länsstyrelsen Uppsala i torsdags förra veckan. Länsstyrelsen planerar att hantera ärendet inom tre veckor.
– Det här har inte prioriterats som en prio ett, säger en handläggare på länsstyrelsen.
Är det inte viktigt att djuren får vatten att dricka?
– Det är självklart, säger handläggaren.
(Trots det släpar alltså länsstyrelsen fötterna efter sig /red)
HÅKAN FRISELL

t20