Truckförare skadades på HKScan i Linköping
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20