Malmö stad: företag i Malmö sålde livsmedel som ekologiska utan att vara anslutet till kontrollorgan
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20