CORONA: en gul från Livsmedelsverket
Livsmedelsverket rapporterar regelbundet om läget med coronakrisen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I den senaste rapporten som skickades denna vecka skriver Livsmedelsverket att man ser en ”måttlig påverkan”, alltså läge gul på MSB:s skala, inom distribution och tillverkning av livsmedel på grund av ökad personalfrånvaro inom industrin.
”Fortsatt god tillgång på livsmedel inklusive dricksvatten. Den ökade smittspridningen i samhället och hårdare restriktioner påverkar personalläget negativt. Beredskapsplanering pågår hos aktörerna för att klara en ökad personalfrånvaro. Regionernas provtagning och provsvar tar för lång tid, upp till två veckor. Dricksvattenproducenter och företag rapporterar en viss ökning i personalfrånvaro jämfört med rapporteringen vecka 46. En ytterligare förskjutning mot dagligvaruhandeln och kommande högtider skapar en viss oro hos aktörerna hur detta ska kunna hanteras till exempel köer vid paketutlämning i butik och många kunder. Samtidigt ökar risken för smittspridning i butiksledet”, skriver Livsmedelsverket till MSB.
/FoodMonitor

t20