grisar32
Sugga med öppet sår på KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en sugga som hade ett öppet sår. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Östergötland.
”Vid besiktning före slakt den 17 november 2020 klockan 12:00 observerades en sugga med öppet sår under vulvan. Suggan ankom till slakteriet bland totalt 18 stycken suggor från samma besättning. Såret under vulvan var av äldre karaktär (mer än 24 timmar) och är cirka 7 centimeter lång och cirka 3 centimeter bredd. Såret hade inte behandlats och var smutsigt och inflammerat”, skriver OV i anmälan.
”Jag skickar detta till Länsstyrelsen för vidare utredning med hänseende till skaderisk av inredningar i stallet på gården.”
Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella skadade suggan bland andra grisar. Foto: Livsmedelsverket.

t20