SVA har påvisat högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos en vitkindad gås och en pilgrimsfalk
Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man nu har påvisat högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos vilda fåglar. Enligt SVA har fågelinfluensa av typen H5N8 inte visat sig utgöra en risk för smitta till människa.
”Den senaste tiden har det varit flera rapporter om fynd av fågelinfluensa i Europa och den 17 november konstaterades fågelinfluensa i en kalkonbesättning i Skåne. Nu har även de första fallen konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Det finns olika influensavirus, både högpatogena som orsakar allvarlig sjukdom och lågpatogena som ger mildare eller inga symtom. Dessutom förändrar sig influensavirus kontinuerligt”, skriver SVA i ett pressmeddelande.
”Båda påträffades i Lunds kommun. Ytterligare en vitkindad gås som skickats in från Gotland är positiv i en första analys och undersökning pågår.”
Det är enligt SVA viktigt för fågelbranschen att motverka smitspridningen.
– Att hålla fjäderfä inomhus är ett sätt att minska smittrisken från vilda fåglar men man behöver också säkerställa att träck, det vill säga fågelbajs, från vilda fåglar inte följer med in i hönsstallarna via personer som sköter om fåglarna, utrustning, foder, skadedjur eller annat, säger Maria Nöremark, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20