Mjölkbonde i Halland flyttade djur trots förbud – Jordbruksverket vill ha 40 000 kronor i vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20