Kund säger upprepade gånger ”din mamma” till personal på Coop i Umeå – träffar med spottloska och ropar ”corona”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20