/k23
Kronfågel: nytt fall med anställd som smittats med campylobakter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så smittades flera anställda i september på slakteriet Kronfågel i Valla med campylobakter. Nu har det hänt igen. En anställd som arbetar med rengöring insjuknade i måndags.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20