b83
Iranska russin på Willys överskred gränsvärde för bekämpningsmedel – men Livsmedelsverket tycker inte att myndighetsåtgärder behövs
Livsmedelsverket konstaterade förra månaden vid en provtagning på butikskedjan Willys i Helsingborg att russin från Iran innehöll ett bekämpningsmedel i en halt nästan fyra gånger över det europeiska gränsvärdet. Men trots fyndet tycker inte Livsmedelsverket att den aktuella kontrollmyndigheten, Malmö kommun där importören har sitt säte, behöver vidta några myndighetsåtgärder.
”I dessa speciella tider, då vi vet att ni har väldigt mycket att göra och när livsmedelsförsörjningen i Sverige ska säkras så är det vår bedömning att de aktuella halterna inte kräver några myndighetsåtgärder med anledning av överskridandet”, skriver Livsmedelsverket i ett brev till livsmedelskontrollen på Malmö stad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20