kIMG_4392
För höga halter av bekämpningsmedel i okra från Indien
Ett prov taget på importerad okra har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20