grisar73
Grisar med inflammerade svansar på KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar grisar med svansskador. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.
”Vid besiktning före slakt på KLS Ugglarps AB i Kalmar 4 december 2020 hittades tre grisar med en ännu ej avläkt svansskada och 20 tal grisar med avläkta svansskador. De grisarnas svansar var svullna och kändes varma och ömma”, skriver OV i anmälan.
”Grisar med den här typen av inflammerade svansar är inte lämpliga att transportera eftersom de utsätts för extra lidande under transporten när den inflammerade svansen trycks mot inredning och andra grisar.”
OV önskar i anmälan att länsstyrelsen gör ett kontrollbesök hos den aktuella grisbonden.
Länsstyrelsen Blekinge har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20