kycklingar21
Klämda vingar men nästan ingen information
KOMMENTAREN Myndigheterna tycks av någon anledning bli allt sämre på att dela med sig av uppgifter som handlar om brister på våra kycklingslakterier. Trenden är att de sekretessbelägger i det närmaste allt. När vi numer begär att få ta del av handlingar så kan det bli som denna vecka att vi får bilder men att Livsmedelsverket säger att det inte finns någon text. Eller att vi får en text som nästan helt maskerats av länsstyrelsen. Det gör det svårt för oss att utreda ärendena och utkräva ansvar.
Så här kan det se ut:
kyckling93
kyckling92
För att komma till rätta med det här behövs en ändring i lagstiftningen så att myndigheterna inte svepande kan hänvisa till sekretesslagstiftningen.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Rutinerna tycks inte bli bättre på Kronfågel
Bilderna överst: tagna i år. Sannolikt nyligen. Kan vara på Kronfågel i Valla. Foto: Livsmedelsverket. Bilden i mitten och bilden underst: anmälan i ett annnat ärende från Livsmedelsverket som maskerats av länsstyrelsen.

t20