Arla i konflikt med Konkurrensverket
Mjölkbolaget Arla meddelar idag att man tar strid med Konkurrensverket. Det handlar om att Arla anser att myndigheten gjort fel i samband med medgivanden som bolaget gjort som man anser omfattas av det så kallade eftergiftsprogrammet.
”När Arla 2018 upptäckte att ett fel begåtts av en enskild medarbetare i en upphandling kontaktade Arla Konkurrensverket i enlighet med reglerna för det så kallade eftergiftsprogrammet. Felaktigheten medförde ingen ekonomisk vinning för Arla och avsikten med eftergiftsprogrammet är att företag som upptäcker och rapporterar dessa felaktigheter till Konkurrensverket inte ska dömas till böter. Arla var transparenta och lämnade in handlingar till Konkurrensverket som nu används som mot Arla. Arla tar strid mot Konkurrensverket och anser att det inte var lagstiftarens avsikt med eftergiftsprocessen. Konkurrensverkets handlande riskerar dessutom att andra bolag inte kommer att våga vara lika transparenta som Arla”, skriver Arla i ett pressmeddelande.
Det så kallade eftergiftsprogrammet har lagstiftaren enligt Arla skapat för att företag som själva anmäler att felaktigheter har begåtts ska kunna slippa bland annat böter och andra straff.
FoodMonitor söker Konkurrensverket.
/FoodMonitor

t20