Alla kontrollerade containrar med slaktkycklingar i transport till slakteri var överlastade
Nyligen gick en transport med totalt 9 000 slaktkycklingar fördelade på 32 containrar till ett svenskt slakteri. På slakteriet upptäckte Livsmedelsverkets veterinär att alla kontrollerade containrar var överlastade. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, transportören, och slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20