Sverige kan fortsätta att kräva bedövning vid slakt
Djurrättsorganisationen Djurens Rätt meddelar att man känner en stor lättnad över att EU-domstolen idag meddelat att Sverige och andra länder får behålla eller anta förbud mot slakt utan bedövning. Slakt utan föregående bedövning är sedan år 1937 olagligt i Sverige.
– Jag är mycket lättad över dagens besked från EU-domstolen. Att alla djur bedövas innan avblodningen vid slakt är en mycket viktig djurskyddsfråga och vi kommer fortsätta att bevaka den och agera vid behov, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt, enligt ett pressmeddelande.
”Bakgrunden är att en av EU-domstolens generaladvokater lämnat ett utlåtande i september i år. Generaladvokaten ansåg att medlemsstaterna enligt EUs slaktförordning 1099/2009 inte får anta bestämmelser i vilka det införs ett förbud mot all slakt utan bedövning. Djurens Rätt framförde att generaladvokatens åsikt inte gick i linje med lagstiftningen. Trots att lagstiftningen är tydlig fanns en risk för att EU-domstolen skulle döma i enlighet med generaladvokatens utlåtande”, skriver organisationen i pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Djurens Rätt):
”I Sverige har slakt utan bedövning varit förbjudet sedan 1937. Bedövningen, som om den utförs korrekt gör så att djuret förlorar medvetandet snabbt och att det inte återkommer innan djuret är dött, minskar djurs lidande i samband med slakt. Avblodning utan föregående bedövning innebär ett stort och utdraget lidande.”

t20