Bekämpningsmedel i teet Blåbärssnår – Arvid Nordquist Handelsaktiebolag återkallar
Livsmedelsföretaget Arvid Nordquist Handelsaktiebolag i Solna meddelar att man återkallar teet Blåbärssnår. Anledningen är att bekämpningsmedelsrester påträffats i teet som marknadsförs och säljs som ekologiskt.
”Vid analys för bekämpningsmedel har ämnet Chlorothalonil påvisats i teet Blåbärssnår. Det är inte tillåtet med bekämpningsmedelsrester i ekologisk produkt, varför vi väljer att återkalla ovan nämnda batchnummer P20146. Chlorothalonil är ett ämne som finns i bekämpningsmedel. De uppmätta nivåerna av Chlorothalonil i Arvid Nordquist Te Blåbärssnår innebär inte någon akut hälsofara vid konsumtion”, skriver bolaget på sin webbplats.
/FoodMonitor

t20