Pilotprojektet ”digital utbildning för kött- och charkföretag” startar
Branschorganisationen Kött och Charkföretagen, KCF, meddelar att pilotprojektet ”digital utbildning för kött- och charkföretag” nu startar. Projektet syftar enligt KCF bland annat till att stärka kompetensen hos slaktare, styckare och charkuterister i Sverige. Tillväxtverket finansisera projektet med som mest 3 225 000 kronor.
– Det här är en efterlängtad satsning i ett akut läge. Behovet av att rekrytera personal är stort både på kort och på lång sikt. Idag är det många av våra medlemsföretag som utbildar all sin personal själva. Därför kommer den digitala utbildningen och läroplattformen bli ett viktigt stöd i deras arbete, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, enligt ett pressmeddelande.
”Den digitala utbildningen bygger på utbildningsmaterial som branschen själv tagit fram. Materialet innehåller moduler som på olika nivåer lyfter fram de viktigaste kompetensområdena inom kött- och charkområdet. Genom en digitalisering tillgängliggörs utbildningen för företag i hela landet, särskilt för små- och medelstora bolag”, skriver KCF i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20