Arbetsmiljöverket hotar ICA-butik med 30 000 kronor i vite
Enligt ett regionalt skyddsombud finns det problem med bland annat kränkningar i en ICA-butik. Arbetsmiljöverket har granskat ärendet och lade i dagarna ett föreläggande mot butiken som förenats med ett vite på 30 000 kronor. Butikschefen visar på att ett antal åtgärder som begärts av skyddsombudet har avslagits av myndigheten. Han säger också att det finns brister i den utbildning ICA centralt erbjuder. ICA gruppen kommenterar detta.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20