n38
Nytt fall med djurbonde som försökt dölja vanvård av djur?
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20