k23
Elva personer har smittats med campylobacter på Kronfågel – Arbetsmiljöverket vill ha svar
På kycklingslakteriet Kronfågel i Valla har inte mindre än elva personer smittats med campylobacter. Detta enligt slakteriets egna uppgifter. Två av dessa var från externa företag. Arbetsmiljöverket har utrett ärendena och funnit brister i Kronfågels utredningar.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20