Israel visar vägen – Sverige ännu inte med på listan
Den 3 januari hade Israel administrerat vaccin mot covid-19 till 14.14 personer av hundra – med det tar man ledningen i världen. Detta enligt sajten ourworldindata.org som följer coronakrisen. Sverige finns inte med på listan men Folkhälsomyndigheten ska enligt tidningen Aftonbladet snart lansera en ”tracker” så att det går att se hur många svenskar som fått vaccin.
I Tyskland, där ett av de nu aktuella vaccinen tagits fram, har hittills bara 0.32 personer av 100 vaccinerats enligt siffor från den 3 januari. Över hela världen har endast totalt 0.16 personer av 100 vaccinerats.
För att nå flockimmunitet i ett land skulle enligt WHO ”en betydande del” av befolkningen i ett land behöva vaccineras.
LÄS OCKSÅ: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
I Sverige fortsätter antalet smittade att rasa i höjden.
Samtidigt rapporterar tidningen Aftonbladet idag att veckans ranson på 88 000 doser ankommit Sverige och ska fördelas mellan landets regioner.
/FoodMonitor

t20