Cecilia21
Forskare drar igång växtförädlingsprogram för svenskodlade ärtor
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att forskare och näringslivsaktörer nu drar igång ett växtförädlingsprogram för svenskodlade ärtor med moderna växtförädlingsverktyg. Syftet är att ta fram stabila ärtsorter för svenska odlingsförhållanden. ”Ärtan – garantin för framtidens gröna protein” kallas projektet och drivs av SLU Grogrund – kompetenscentrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.
– Första steget är att genbanker runt om i världen nu skickar oss 300 olika typer av ärtor från så kallade accessioner. Vi har beställt såväl moderna sorter som lantraser och mer primitivt frömaterial. Utöver dessa tar vi in ytterligare 50 moderna ärtsorter och även kultursorter såsom Rättviksärt. Vi ska ta tillvara de positiva egenskaperna hos både moderna och gamla sorter när vi tar fram de nya, säger Cecilia Hammenhag, projektkoordinator och forskare vid SLU, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Bilden: Projektkoordinator Cecilia Hammenhag. Foto: Timmy Larsson/SLU.

t20