Kameraövervaka all hantering av djur på svenska slakterier
KOMMENTAREN En film som organisationen Djurrättsalliansen publicerade idag visar på mycket allvarliga övergrepp mot djur som enligt uppgift begåtts på ett svenskt slakteri förra månaden och vid olika tillfällen år 2019. Det tycks vara frågan om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen såväl som brott mot livsmedelslagen. Det hela smygfilmades med dold kamera.
Avslöjandet understryker behovet av en betydligt mer omfattande kontroll av våra svenska slakterier.
Lagstiftningen borde ändras så att myndigheterna inte längre kan sekretessbelägga de brott som upptäcks på slakterier, under transporter och hos primärproducenterna. Som det är idag så undanhålls det mesta från media.
Vi borde också kräva att all hantering av livsmedelsproducerande djur, inklusive bedövning och avblodning, kontinuerligt kameraövervakas och att det materialet görs tillgängligt för kontrollmyndigheter, och för media utan maskeringar.
Det Nederländska livsmedelsverket började nyligen att använda sig av regelbundna kamerainspektioner på slakterier. Den satsningen har gett resultat.
– Vi har satt igång systemet och vi har nu till och med skickat ut några varningar och böter, säger Martin Hennecken, Senior Veterinary Officer for Meat Hygiene på Dutch Food and Consumer Product Safety Authority, när jag pratade med honom nyligen.
– Kamerorna sitter där levande djur hanteras i slakterierna. Fokus är på djurskyddet. Det är ytterligare ett öga på djuren i slakteriet.
Enligt Martin Hennecken har i dagsläget inte mindre än 40 stora och 50 mellanstora slakterier frivilligt installerat kameraövervakning i Nederländerna. Det motsvarar cirka 90 procent av slakten av livsmedelsproducerande djur i landet.
En huvudanledning till att man i Nederländerna börjat med kamerainspektioner på slakterier är att djurrättsaktivister år 2019 avslöjade allvarliga brister i djurskyddet. Detta även på slakterier som många inom branschen ansåg var välskötta.
– Det var en politiskt het fråga och därför var det ett stort politiskt tryck på att introducera kameror. Även slakterierna insåg att de behövde göra något, säger Martin Hennecken.
I Sverige har vi länge dragit fötterna efter oss när det gäller förbättringar i kontrollen av djurskyddet inom köttindustrin. Det måste bli ett slut med det. Branschen har visat att den inte klarar av att styra upp sig själv. Nu är det fokus på oberoende kontroll som gäller!
p5HÅKAN FRISELL

t20