slakt23
Många fler ärenden gällande bristfällig identifiering av djur på slakterier
Förra året fick Jordbruksverket ta emot inte mindre än 141 ärenden som gällde bristfällig identifiering av djur slakterier. Det är en ökning med 78 procent jämfört med föregående år. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– Kan man inte identifiera ett djur när det kommer till slakt är det upp till veterinären att utreda och besluta om djuret ska ingå i livsmedelskedjan, säger Diana Asani, handläggare på Djurregisterenheten på Jordbruksverket till tidningen.
Den bristfälliga identifieringen kan göra smittspårning svårare och utgör därmed en risk för allmänheten.
Det kan enligt uppgift vara frågan om att djur helt saknar identifikationsbrickor eller att nummer på brickorna inte stämmer överens med dokument som djurägarförsäkran eller uppgifterna i Centrala nötkreatursregistret. Varje ärende kan omfatta ett eller flera djur.
Det är officiella veterinärer, OV, på Livsmedelsverket som kontinerligt har upptäckt avvikelserna och lämnat över ärendena till Jordbruksverket. Jordbruksverket kan besluta om sanktioner mot djurhållare.
/FoodMonitor
Bilden: ett av den här typen av ärenden. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20