Regeringen: tillfälligt inreseförbud från Norge
Regeringen meddelar att man idag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge. Förbudet från midnatt till och med den 14 februari.
”Dagens regeringsbeslut innebär också att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari”, skriver regeringen i ett Regeringen i ett pressmeddelande.
”Idag har även Utrikesdepartementet fattat beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.”
Anledningen till beslutet är att det befaras ett större utbrott i Osloområdet med den muterade variant av SARS-CoV-2-virus.
”Den svenska folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det befarade utbrottet i kombination med de omfattande nedstängningarna kan innebära risk för en överströmning av människor till den svenska sidan av gränsen. Detta ökar risken för trängsel i näraliggande svenska kommuner samt ökar givetvis risken för att det muterade viruset får ytterligare spridning i Sverige”, skriver Regeringen.
/FoodMonitor

t20