Jordbruksverket: 1.8 miljarder kronor att söka till ökad konsumtion av mat som produceras i EU
Jordbruksverket meddelar att det i år finns motsvarande 1.8 miljarder svenska kronor att söka för att marknadsföra jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU. Enligt myndigheten vill EU på detta sätt öka konsumtionen av EU-producerade matvaror. Det är bransch- och producentorganisationer som kan söka stödet.
”Under 2021 finns öronmärkta pengar för projekt med fokus på hållbarhet, ekologiskt, frukt och grönt. I slutet av januari 2021 öppnar EU-kommissionen återigen upp möjligheten att söka medel för säljfrämjande åtgärder. Genom stödet går det att få en medfinansiering som täcker upp till 85 procent av kostnaden för exempelvis reklamkampanjer eller deltagande i utställningar och mässor”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
– Vi har tyvärr inte haft så många ansökningar från Sverige tidigare, men glädjande nog ser vi ett ökat intresse från de svenska organisationerna. De senaste åren har vi fått godkända ansökningar från Svenskt kött, Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna. Det rör sig om stora summor så det är givetvis viktigt att Sverige är med och tar del av stödet precis som andra EU-länder. Jag hoppas att många tar chansen att söka i år, säger Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20