Fortsatt allvarliga brister inom kycklingindustrin
KOMMENTAREN De senaste åren har det varit många avslöjanden om brister inom den svenska kycklingindustrin. Responsen från myndigheterna har, förvånande för många, varit kraftigt ökad sekretess. Sedan en tid tillbaka har sekretessen varit i det närmaste total. Detta till stora men för djuren och konsumenterna. Ibland får vi, när myndigheterna känner sig givmilda, emellertid små glimtar om hur läget är idag på anläggningarna.
Så här skriver officiella veterinärer, OV, i ett par anmälningar denna månad till Länsstyrelsen Östergötland:
”Den 05 januari 2021 observerades en kyckling som tagit sig ut ur sin transportlåda i stallhallen och hamnat under bandet som rullar containrarna till bedövningen. Kycklingen hade blivit klämd/på annat vis skadad av maskineriet och var död när den upptäcktes av Livsmedelsverkets personal. Djur ska förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan undvikas vid tidpunkten för avlivning och därmed sammanhängande verksamhet.”
”Vid levande djurbesiktning av fåglar från … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) den 12 januari 2021 upptäcktes av officiell veterinär tillsammans med slakteriets mottagningskontroll två fåglar med fastklämd vinge … (sekretessbelagt av länsstyrelsen). Fågeln lossades och avlivades omedelbart på grund av öppen frakturer. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha träffat vid lastning av fåglarna hemma på gården”
Det här var ett par av många liknande fall den senaste tiden.
Uppgifter om slakteriet och leverantören har som vanligt sekretessbelagts av länsstyrelsen. Samma sak gör i regel Livsmedelsverket.
Hur ska situationen för kycklingarna kunna bli bättre när det saknas öppenhet om problemen?
Vi kan inte lita till att länsstyrelsen eller Livsmedelsverket styr upp brister på kycklingslakterierna. Det har vi tyvärr sett många gånger tidigare. Och slakterierna går inte längre än vad de tycker är ekonomiskt försvarbart.
På grund av sekretessen kan media inte göra sitt jobb och avslöja oegentligheter inom branschen så som det en gång var tänkt. Då ska köttindustrin inte bli förvånad att det dyker upp spionkameror på slakterier.
Lösningen är inte att mörka uppgifter om brister. Öppna istället upp och släng svartpennan som används vid maskeringarna! Låt media, som det var för 10 år sedan, ta del av alla uppgifter i allmänna handlingar.
Som det är nu är köttindustrin på väg mot självdestruktion – under tiden fortsätter det onödiga lidandet bland djuren.
HÅKAN FRISELL

t20