Intensiv bekämpning av fågelinfluensan
Jordbruksverket meddelar att det just nu pågår ett intensivt arbete för att bekämpa fågelinfluensan på de gårdar där smittan har konstaterats. Detta för att förhindra ytterligare smittspridning.
”Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Vid det senaste fallet som konstaterades den 18 januari på en stor en värphönsbesättning i Mönsterås, Kalmar län, har tyvärr smittan spridits inom anläggningen vilket gör att större delen av alla djur, cirka 1.3 miljoner höns, kommer att avlivas och destrueras”, skoiver myndigheten i ett pressmeddelande.
− Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras och desinficeras. Det är ett omfattande och resurskrävande arbete, därför har vi tagit hjälp av frivilligorganisationen Blå Stjärnan och Försvarsmakten, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20