Fördelar med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har väsentligt lägre klimatpåverkan än deras importerade motsvarigheter. Men inte om de skickas utomlands.
”… om de svenska baljväxterna transporteras utomlands för förädling försvinner denna klimatvinst. Alla baljväxter är dock mycket klimatsmarta proteinkällor i förhållande till animaliskt protein. Att välja svenska baljväxter kan även minska negativ påverkan på biologisk mångfald och användningen av bekämpningsmedel”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
– Svenska bönor och ärtor är bland det mest klimatsmarta vi kan äta. Speciellt gula och grå ärtor och åkerbönor är något vi borde äta mycket mer av – idag går nästan allt till foder, vilket är en stor förlust energi- och proteinmässigt. Svenskproducerade linser är en annan produkt som faller bättre ut än de importerade i vår jämförelse, säger Pernilla Tidåker på SLU, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20