Färre djur på svenska gårdar – undantaget fjäderfän
Jordbruksverket meddelar att antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året. Men det gäller inte fjäderfän som istället ökar i antal. Detta enligt en undersökning som myndigheten gjort.
”Antalet nötkreatur har minskat med cirka 2 procent och antalet får med 13 procent sedan 2016. Grisar har ökat med 1 procent sedan 2016, men minskat med 6 procent sedan 2019”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
”Antalet slaktkycklingar har ökat med cirka 20 procent sedan 2016 medan antalet höns ökat med cirka 3 procent. Undersökningen avser djurantalet i juni månad 2020, alltså före den nu pågående fågelinfluensan.”
Det finns också färre gårdar som har djurproduktion. Dessa har å andra sidan blivit större.
”Antalet företag med lantbruksdjur har minskat mellan juni 2016 och juni 2020. Antalet företag med mjölkkor har minskat med 20 procent mellan 2016 och 2020 vilket motsvarar nästan 800 jordbruk. Antalet företag med får och grisar har minskat med cirka 8 procent sedan juni 2016. Utvecklingen mot att företagen med djur blir allt större fortsätter också år 2020. Till exempel så har antalet mjölkkor per jordbruk ökat från i genomsnitt 85 djur till 98 djur mellan 2016 och 2020. När det gäller slaktgrisar per företag så har antalet djur ökat från 820 till 945 mellan 2016 och 2020”, skriver Jordbruksverket.
/FoodMonitor

t20