Uppgift: en brännskadad vid användande av muurikka köksutrustning på pansarbataljonen på I19 i Boden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20