Regeringen ska besluta om krav på negativt Covid-19 test för inresande utländska medborgare
Regeringen meddelar att man igår mottog en hemställan från Folkhälsomyndigheten om att fatt ett beslut om att utländska medborgare måste uppvisa ett negativt Covid-19 test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige. Men med de undantag som regeringen beslutar om.
”Regeringen avser att snabbt fatta beslut i frågan. För att det ska låta sig göras behöver ytterligare information inhämtas, bland annat från Polismyndigheten som är den myndighet som är operativt ansvarig för att upprätthålla ett inreseförbud. Regeringen har därför skickat Folkhälsomyndighetens hemställan på en blixtsnabb remiss till Polismyndigheten, Kustbevakningen och Migrationsverket”, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.
”Remisstiden blir mycket kort. Redan på måndag vill regeringen ha in myndigheternas svar. Dessa svar kommer därefter skyndsamt att hanteras och analyseras.”
/FoodMonitor

t20