slakt32
Fler skadade slaktkycklingar upptäckta på Torsåsens Fågelprodukter AB
Den senaste tiden har det varit flera fall av skadade slaktkycklingar som upptäckts av officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket på slakteriet Torsåsens Fågelprodukter AB i Falkenberg. FoodMonitor rapporterar idag om en del av de anmälningar Livsmedelsverket gjort till länsstyrelsen om detta sedan början av förra året.
Här är några av de anmälningar som FoodMonitor lyckats få ut och där myndigheterna inte sekretessbelagt så mycket att det inte går att utläsa vad som hänt:
2021-01-27 – ”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) avdelning 3 den 2021.01.27 upptäcktes av officiell veterinär 1 fågel som fått vingen klämd i en transportbehållare. Företaget informerades och fågeln lossades omedelbart. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
Uppgifter om leverantören och plocklaget har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Örebro.
2021-01-21 – ”Vid levandedjursbesiktning av avdelning … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) 20210121, upptäcktes en fågel med klämd vinge mellan metallbjälke och tak inne i en container. Företaget informerades och fågeln togs loss och avlivades utan dröjsmål. Länsstyrelsen i Skåne (leverantör) och Örebro (plocklag) informeras per rutin om händelsen som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
Uppgifter om leverantören och plocklaget har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Örebro.
2021-01-20 ”Vid levandedjursbesiktning av … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) 20210120, upptäcktes en fågel med klämt huvud ut vid sidan av en container. Fågeln var död. Länsstyrelsen i Skåne (leverantör) och Örebro (plocklag) informeras per rutin om händelsen som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
Uppgifter om leverantören och plocklaget har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Örebro.
2020-10-15 – ”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … avdelning 4 den 15 oktober 2020 upptäcktes av officiell veterinär 1 styck fågel som fått huvudet klämt i en transportbehållare och avlidit. Företaget informerades och fågeln lossades omedelbart. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelsen som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
2020-10-12 – ”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … avdelning 7 den 20201012 upptäcktes av officiell veterinär 1 stycken fåglar som fått huvudet klämt i en transportbehållare. Företaget informerades och den avlidna fågeln lossades. Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
2020-09-25 – ”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … Avdelning 2, 2020.09.25 upptäcktes av officiell veterinär 1 stycken fågel som fått vingen klämd i en transportbehållare. Företaget informerades och fågeln lossades och avlivades omedelbart.  Länsstyrelsen informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
2020-09-09 – ”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … (sekretessbelagt) den 8:e och 9:e september 2020 upptäcktes av officiell veterinär 2 stycken fåglar som fått vingen respektive huvudet klämt i en transportbehållare. Företaget informerades och fåglarna åtgärdades omedelbart. Länsstyrelsen i Skåne (leverantör) samt Örebro (plocklag) informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
2020-09-04 – ”Vid levandedjurbesiktning klockan 04.30 av fåglar från … (sekretessbelagt), den 20200904, upptäcktes av officiell veterinär en fågel som fått vingen klämd i en transportbehållare. Vingen var klämd längs en långsida. Företaget informerades och fågeln lossades och avlivades omedelbart. Länsstyrelsen i Örebro (Plocklaget) och Skåne (Leverantör) informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården.”
2020-04-23 – ”Information skickas för kännedom om en skadad slaktkyckling. Vid levandedjursbesiktning 20200423, av … (sekretessbelagt), avdelning 2, påträffades en skadad slaktkyckling med en klämd vinge, upp mot taket. Företaget informerades och kycklingen plockades bort och avlivades omgående. Information om plocklag har hämtats från slakteriet.”
2020-04-20 – ”Vid levandedjursbesiktning av inkommande bil 1, 2 och 3 från … (sekretessbelagt) så hittades 3 fåglar som klämt kroppsdelar upp mot taket i tranportcontainrarna. 2 stycken med vingarna klämda upp mot taket i containern samt en fågel med en tå som fastnat mellan en bjälke och taket i containern. Fåglarna lossades och togs omhand utan dröjsmål. Information om plocklag är inhämtat från slakteriet. Informationen skickas till Länsstyrelsen i Örebro (avser plocklaget) samt till Länsstyrelsen i Halland (avser leverantör).”
I februari förra året var det också frågan om självdöda fåglar.
2020-02-13 – ”Vid levandedjursbesiktning den 13 februari 2020 av … (sekretess av länsstyrelsen) upptäcktes av officiell veterinär ett stort antal självdöda/transportdöda fåglar fördelat mestadels i 6 stycken transportcontainrar. Dessa containrar hade transporterats till slakteriet med första lastbil och ankom klockan 01:25. Slakten startade klockan 04:35. Enligt uppgift från chauffören hos transportfirman var det mycket hård blåst vid lastningen i Skåne den aktuella natten. På transportsedeln står att läsa: slöa fåglar, fåglarna verkar inte helt pigga”, skriver OV.
”Vid obduktion av 10 stycken självdöda fåglar utförd av officiell veterinär ses inga sjukliga förändringar.”
Den totala dödligheten vid trasporten var hög. Av 12 293 transporterade slaktkycklingar dog 726 stycken.
OV har lämnat över ärendet till länsstyrelsen ”då det totala antalet självdöda fåglar hos partiet var kraftigt förhöjt”.
2020-02-12 – ”Vid levandedjursbesiktning 20200212, av … (sekretess av länsstyrelsen) så noterades en förhöjd andel medtagna och fuktiga fåglar i flertalet containrar. Majoriteten av dessa hittades i de nedre containrarna på de nedre tre facken i dessa. Står staplade två på höjd. En förhöjd dödlighet misstänktes och de sämsta containrarna prioriterades i slaktordningen. … Livsmedelsverkets bedömning är att ett onödigt stort antal fåglar farit illa av lastning/transport/uppstallning aktuellt datum.”
Totalt handlade det om 123 slaktkycklingar.
I ett annat fall samma dag drabbades fler slaktkycklingar
”Lastningen av … (sekretess av länsstyrelsen) påbörjades vid klockan 21, 20200212. På första lastbilens intransportsedel står noterat: hård blåst/regn, fuktiga kycklingar! Många kycklingar medtagna vid transport. Bilen ankom till slakteriet 02:35. Slakten påbörjades 04:35. … Livsmedelsverkets bedömning är att ett onödigt stort antal fåglar farit illa av lastning/transport/uppstallning aktuellt datum.”
Totalt handlar det om 403 slaktkycklingar.
2020-01-28 – ”Vid levandedjursbesiktningen kockan 04.25, 20200128, av … (sekretessbelagt), påträffades en slaktkyckling med klämd vinge. Den hade blivit klämd på insidan av en container mot taket. Företaget uppmärksammades och fågeln avlivades omedelbart. Företaget informerades. Information om plocklag har inhämtats från slakteriet.”
FoodMonitor söker Blenta AB som äger Torsåsens Fågelprodukter AB för en kommentar.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Torsåsen Fågelprodukter AB.
Omsättning: 460 miljoner kronor (2020-04).
Resultat: 218 000 kronor.
Antal anställda: 160.