gris26
Flåsig, skakig och trött gris upptäckt på Skövde Slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde en gris som förutom att vara kraftigt svansbiten även var flåsig, skakig och trött. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen.
”I samband med levandedjursbesiktning på Skövde slakteri sågs en gris som med stor möda tog sig fram i drivgången. Den hade förkortade böjsenor på båda frambenen (troligen missbildning) och hade därför svårt att gå och haltade. Den var även mycket flåsig, skakig och trött. Man kunde även se att grisen hade friktions-/tryckskador på sidan, över bogled, framknä och över haslederna i form av svullnader och mindre skavsår. Troligen har grisen legat ner mycket på grund av sina problem att gå och därför tros grisen ha haft problem under en längre tid. Den var även kraftigt svansbiten vilket kan tyda på att den har haft svårt att komma undan från andra grisar på grund av sin nedsatta rörelseförmåga. Transporten har orsakat den här redan utsatta grisen för en stor påfrestning och därför var den väldigt påverkad vid avlastning. Denna gris bedöms ej ha varit lämplig att transportera och skadorna som den hade bedöms ha varit noterbara redan på gården. Därför skickas informationen med avseende på leverantör och transportör till länsstyrelsen som har hand om djurskyddskontrollerna hos dessa”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20