SLU undersöker hur djurskyddsregler påverkar jordbrukets ekonomi i olika EU-länder
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt undersöker hur djurskyddslagstiftningen påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i Sverige och flera andra EU-länder. Detta för att beslutsfattare ska få bättre underlag och värdefulla råd angående hur djurvälfärden kan förbättras på ett ekonomiskt hållbart perspektiv.
”Djurskyddslagstiftningen i Sverige liksom en del andra EU-länder är striktare än EU:s gemensamma lagstiftning. I Sverige argumenteras ofta för att de striktare kraven leder till en försämrad konkurrenskraft, men det saknas vetenskapligt underlag om hur denna påverkan ser ut. Det behövs därför vetenskapligt baserad kunskap om lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
”Målet med projektet är att undersöka lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder och efterfrågan i flera EU-länder, inklusive Sverige. Projektet kartlägger skillnader i djurskyddslagstiftning och efterlevnad över tid i dessa länder, med fokus på produktion av griskött, nötkött och mjölk. Projektet analyserar hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi samt import och export av animalieprodukter bland EU-länder. Slutligen undersöks sambanden mellan nivån på djurskyddslagstiftningen och konsumenters syn och efterfrågan på animalieprodukter.”
/FoodMonitor

t20