MSB:s utredning av Polarbröd-branden är klar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att deras undersökning av branden på Polarbröd i augusti nu är klar. Det finns enligt myndigheten flera lärdomar att dra.
– Det var en omfattande brand som var viktig att utreda så att flera kan lära sig av händelsen, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB, enligt ett pressmeddelande.
– Det finns många bidragande orsaker till att branden kunde sprida sig från en liten glödbrand till en totalskada på byggnaden.
Band annat det här visar undersökningen (källa: MSB):
”Bageriet har byggts till i etapper under många år och det ledde till slut att lokalen var en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. Enligt gällande bygglagstiftningen ska brandsektioner som är större än 5 000 kvadratmeter ha sprinkler. Det saknades i detta fall.”
”Utredningen visar på vikten av att se på hela byggnaden vid förändringar, att lära av mindre tillbud och följa med i den tekniska utvecklingen kring olika tekniska brandskyddslösningar.”
”Det har blivit tydligt i utredningen hur viktigt det är med tekniska system som tidigt kan upptäcka även små bränder och släcka dem i ett tidigt skede. Speciellt behövs det i svåråtkomliga utrymmen som innehåller brännbart material. Här är installation av automatiska släcksystem en åtgärd som säkerställer att en brand kan släckas automatiskt utan att personalen behöver riskera något.”
”Branden orsakades av att brännbart material antänts i en ugn, något som också har hänt tidigare, men då har personalen upptäckt branden tidigt och kunnat släcka. Bageriet saknade tekniska lösningar som hade kunnat upptäcka och släcka det brinnande materialet innan det kommit ut ur ugnen. Den här gången följde den lilla branden med transportbanden vidare i bageriets olika delar.”
UPPDATERAD
Kommentar från Polarbröd:
"MSB:s utredning visar att Polarbröd hade ett brandskydd som uppfyllde alla krav och att vi hade ett helautomatiskt brandlarm vilket är ett högre skydd än lagkraven. Det är riktigt att bageriet har byggts till efter hand genom åren under mer än 40 års tid utifrån hur familjeföretaget Polarbröd har växt. Vi har då tagit hjälp av expertis i form av byggkonsulter, försäkringsbolag, räddningstjänst för bygga på bästa sätt, utföra tillsyn och för revidering och godkännande av brandskydd. Vi har gjort regelbundna brandskyddskontroller enligt de lagar som gäller. MSB:s slutsatser kring helhetssyn är viktiga lärdomar för oss och hela branschen och många andra verksamheter i Sverige för att vi ska kunna undvika att något liknande händer igen. Vi har redan sett över verksamheten i bageriet i Bredbyn och naturligtvis tar vi med erfarenheterna till vårt nya bageri i Älvsbyn. Här tar vi hjälp av brandingenjörer och kommer bland annat att installera sprinkler och kamera efter ugnarna", skriver Anders E Johansson, vd i Polarbröd AB, i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor

t20