Livsmedelsimportör i Malmö anmäler konkurrent för fusk med GTIN-nummer och brott mot livsmedelslagen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20