Maleen21
Örebro universitet inventerar matvanor hos invandrande syrier, irakier och somalier
Örebro universitet meddelar att deras forskare nu gör en inventering av svenskars matvanor med särskilt fokus på invandrare från Syrien, Irak och Somalia. Detta för att kunna uppdatera underlag. Inventeringen ska Örebro universitet enligt uppgift göra i samarbete med Region Örebro län och Livsmedelsverket.
– Vi ska ta reda på vad människor i Sverige äter idag och uppdatera våra underlag för forskning om kost, säger Marleen Lentjes, forskare i medicin, enligt ett pressmeddelande.
Enligt Örebro universitet har tidigare undersökningar har inte riktig kunnat fånga upp utlandsfödda svenskars matvanor.
– Deras kostvanor kan skilja sig från den svenskfödda befolkningens vanor – även långt efter att de kommit till Sverige. Mat är en viktig del av vår kulturella identitet som vi bär med oss, säger Marleen Lentjes.
Örebro universitet letar nu efter deltagare till studien. Man räknar med att kunna rekrytera 130 stycken.
/FoodMonitor
Bilden: Marleen Lentjes. Foto: Örebro universitet.

t20