Operatör skadades på Barilla Sverige AB:s knäckebrödsfabrik i Filipstad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20