Livsmedelsverket: JOBmeal AB i Solna måste betala sanktionsavgift för ekologiska produkter i Göteborg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20