kronfagelimg_4511
Kronfågels underleverantör polisanmäld
Som FoodMonitor berättat om tidigare dog 10 000 kycklingar av värmeslag när de transporterades till Kronfågels anläggning i Valla. Nu polisanmäler Länsstyrelsen Fågeltransportbolaget Katrineholm AB som ansvarat för transporterna. Hos transportbolaget är det locket på.
 
”Nu är det polisanmält. Kycklingarna dog för att ventilationen inte var tillräcklig. Man använde också andra burar än de som var godkända”, säger Ulrika Lundberg, enhetschef, Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
    
Länsstyrelsen kritiserar i en kontrollrapport bland annat att "utformningen och placeringen av transportbehållarna medför att transportlådorna kan glida ut och därmed skada fåglarna", och att "utformningen av transportbehållarna överensstämde inte med de transportbehållare som angavs då Länsstyrelsen besiktigade och godkände transportfordonen vilket medför att transportfordonen inte kan anses vara godkända". 
 
FoodMonitor har varit i kontakt med transportbolaget. Men där är det locket på.
 
”Ni får ringa till Kronfågel”, säger bolagets transportledare.
 
Hos Kronfågel är det samma visa. Fabrikschefen för Kronfågels anläggning i Valla avböjer att kommentera.
 
Djurskyddsorganisationen Djurskyddet Sverige, som har 15 000 medlemmar, har granskat transporterna av kycklingar till Valla. Enligt förbundsordförande Sven Stenson var både transportbolaget och Kronfågel medvetna om bristerna.
 
”Jag tycker att det är ett djurskyddsbrott eftersom man har varit medveten att risken fanns att det kunde gå så här. Ändå gjorde man det”, säger han.
 
Enligt Sven Stenson kan det varit så att transportfirman på grund av pressade scheman helt enkelt tagit chansen att kycklingarna skulle klara sig. 
 
Förutom att bilarnas ventilationssystem är undermåligt så bekräftar även Sven Stenson att bolagen använt otillåtna transportlådor till kycklingarna.
 
”Det finns ett problem i att lådorna kan röra på sig under transport. Sticker kycklingarna ut huvudena så blir de mosade. Det är därför man förbjudit dem. För man såg att de inte höll måttet”, säger han.
 
”Jag tycket det är jättebra att det blir en polisanmälan. Så här kan man ju inte hålla på. Det är riktigt lågt.”
 
HÅKAN FRISELL