Smittspårning: nytt krav på registrering den 21 april
Jordbruksverket meddelar att det den 21 april börjar gälla ett nytt krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur. Kravet omfattar alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial.
”Det nya registreringskravet för anläggningar med djur omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.”
Enligt Jordbruksverket är syftet med kravet att kunna spåra smitta.
Även transportörer måste registrera sig
”Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig”, skriver myndigheten.
Det finns undantag.
”Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte”, skriver myndigheten.
/FoodMonitor

t20